• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Essential Skills for Clinical Teachers
    โครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญอาจารย์ชั้นคลินิกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Essential Skills for Clinical Teachers ...
    21⁄11⁄2559
  • โครงการ Pearls in Medical Education
    โครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา โครงการ Pearls in Medical Education
    18⁄11⁄2559
หน้า : |< << 1 2 >> >|  แสดง :  / หน้า     จำนวนข้อมูล 35 รายการ
 
Copyright 2014 by © งานบริการการศึกษา โทร. 02-4196410-1 โทรสาร. 02-4114142 งานแพทยศาสตรศึกษา โทร. 02-4196442-4 โทรสาร. 02-4115038
ที่อยู่ : ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล