• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สำหรับอาจารย์คลินิก” Essential Skills for Clinical Teachers
วันที่ลงข่าว  09⁄11⁄2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สำหรับอาจารย์คลินิก” Essential Skills for Clinical Teachers รอบที่ 1 วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 รอบที่ 2 วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2559 รอบที่ 3 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2559 รอบที่ 4 วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  “สำหรับอาจารย์คลินิก” Essential Skills for  Clinical Teachers
รอบที่ 1 วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2559
รอบที่ 2 วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2559
รอบที่ 3 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2559
รอบที่ 4 วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559

สำหรับอาจารย์แพทย์ที่ต้องการพัฒนาทักษะ การสอนนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
• Basic concepts of clinical teaching
• Questioning techniques
• Giving feedback
• Clinical Supervision 
• Teaching on the run
• Basic concepts of active learning
• Small group teaching
• Ward round and bedside teaching
• Clinical performance assessment
• Teaching attitudes and ethics
• Reflection

สนใจติดต่อได้ที่ คุณทิพาพร / คุณปิยะพร / คุณพงษ์พันธ์ โทร. 02-419-6454, 02-419-6637
โทรสาร 02-411-5098 www.sirirajconference.com

 

 

 
Copyright 2014 by © งานบริการการศึกษา โทร. 02-4196410-1 โทรสาร. 02-4114142 งานแพทยศาสตรศึกษา โทร. 02-4196442-4 โทรสาร. 02-4115038
ที่อยู่ : ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล