• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศิริราชร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ครบรอบ 49 ปี
วันที่ลงข่าว  28⁄05⁄2557

ศิริราชร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ครบรอบ 49 ปี

     เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 รศ.นพ.ปรีชา  สุนทรานันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม  เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด) ครบรอบ 49 ปี ซึ่งภายในงานได้จัดพิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
Copyright 2014 by © งานบริการการศึกษา โทร. 02-4196410-1 โทรสาร. 02-4114142 งานแพทยศาสตรศึกษา โทร. 02-4196442-4 โทรสาร. 02-4115038
ที่อยู่ : ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล