• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอแสดงความยินดี แด่บัณฑิตแพทย์ศิริราช รุ่น 120 ที่จบการศึกษาทุกท่าน
วันที่ลงข่าว  24⁄09⁄2558

Congratulations 2015

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอแสดงความยินดี แด่บัณฑิตแพทย์ศิริราช รุ่น 120 ที่จบการศึกษาทุกท่าน

 
Copyright 2014 by © งานบริการการศึกษา โทร. 02-4196410-1 โทรสาร. 02-4114142 งานแพทยศาสตรศึกษา โทร. 02-4196442-4 โทรสาร. 02-4115038
ที่อยู่ : ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล