• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก Siriraj Clinical Skills Center ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3 เปิดให้บริการแล้ว
วันที่ลงข่าว  16⁄04⁄2559

ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก Siriraj Clinical Skills Center ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3 พร้อมให้บริการอาจารย์และนักศึกษาแพทย์แล้ววันนี้!

พร้อมให้บริการอาจารย์และนักศึกษาแพทย์แล้ววันนี้!

สนับสนุนการฝึกทักษะทางคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์
• การฝึกทักษะหัตถการทางคลินิกด้วยหุ่นจำลอง
• ห้องปฏิบัติการตรวจรักษาทางอายุรศาสตร์, สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา,
  ศัลยศาสตร์, ห้องตรวจฉุกเฉิน, คลินิกจำลอง
• วีดิทัศน์ สื่อออนไลน์ สำหรับการฝึกทักษะทางคลินิก

ติดต่อสอบถามได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 
หากต้องการใช้บริการนอกเวลาราชการ (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 3 วัน)
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-414-1051, 02-419-6372 
website : http://www1.si.mahidol.ac.th/education/sicsc
ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 
Copyright 2014 by © งานบริการการศึกษา โทร. 02-4196410-1 โทรสาร. 02-4114142 งานแพทยศาสตรศึกษา โทร. 02-4196442-4 โทรสาร. 02-4115038
ที่อยู่ : ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล