• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ Pearls in Medical Education
วันที่ลงข่าว  18⁄11⁄2559

โครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา โครงการ Pearls in Medical Education

โครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา
โครงการ Pearls in Medical Education เวลา 14:00-16:00 น. 
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

มีหัวข้ออบรมดังต่อไปนี้

นักศึกษาแพทย์และอาจารย์กับการสื่อสารที่เบิกบาน หรือร้าวรานในจิตใจ
โดย รศ. นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา วันพุธที่ 18 มกราคม 2560

Effective presentation
โดย รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

การใช้ Workplace-based assessment ในการสอนชั้นคลินิก
โดย อ. พญ.จิติมา ติยายน โรงพยาบาลราชวิถี วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

How to improve learning in an operating room
โดย ผศ. นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560

Mentoring system in a medical school
อ. พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันพุธที่ 20 กันยายน 2560

Transformative learning : How to do it ?
โดย ผศ. นพ.พนม  เกตุมาน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณทิพาพร / คุณปิยะพร / คุณพงษ์พันธ์  
โทร. 02-419-6454, 02-419-6637 โทรสาร. 02-419-6443
www.sirirajconference.com

 

 
Copyright 2014 by © งานบริการการศึกษา โทร. 02-4196410-1 โทรสาร. 02-4114142 งานแพทยศาสตรศึกษา โทร. 02-4196442-4 โทรสาร. 02-4115038
ที่อยู่ : ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล