• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประชุมเชิงปฎิบัติการ “สำหรับอาจารย์คลินิก” Advanced Skills for Clinical Teachers
วันที่ลงข่าว  23⁄12⁄2558

การประชุมเชิงปฎิบัติการ “สำหรับอาจารย์คลินิก” Advanced Skills for Clinical Teachers รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:30 - 16:00 น. รุ่นที่ 2 วันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 เวลา 08:30 - 16:00 น.

การประชุมเชิงปฎิบัติการ “สำหรับอาจารย์คลินิก” Advanced Skills for  Clinical Teachers

สำหรับอาจารย์แพทย์ที่ต้องการอบรม
ต่อยอดโดยต้องผ่านการอบรม Clinical teaching 
หรือ Essential skills for clinical teachers 
ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้จัด 
เพื่อให้การเรียนการสอนเหมาะสมกับผู้เรียนยุคใหม่

หัวข้อการอบรม
• Educational psychology for clinical teachers
• Teaching of diagnostic reasoning skills
• Advanced techniques for skills training
• Simulation-based teaching 
• Tips for clinical mentoring
• Interactive lecture
• Ambulatory teaching
• Effective uses of portfolio
• Flipped classrooms
• Higher levels of reflection

สนใจติดต่อได้ที่ คุณทิพาพร / คุณปิยะพร / คุณพงษ์พันธ์
โทร. 02-419-6454, 02-419-6637
โทรสาร 02-419-6443
www.sirirajconference.com 

 
Copyright 2014 by © งานบริการการศึกษา โทร. 02-4196410-1 โทรสาร. 02-4114142 งานแพทยศาสตรศึกษา โทร. 02-4196442-4 โทรสาร. 02-4115038
ที่อยู่ : ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล