• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Essential Skills for Clinical Teachers
วันที่ลงข่าว  21⁄11⁄2559

โครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญอาจารย์ชั้นคลินิกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Essential Skills for Clinical Teachers

เข้าใจเข้าถึงการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับอาจารย์แพทย์ที่ต้องการพัฒนาทักษะ
การสอนนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
• Basic concepts of clinical teaching
• Questioning techniques
• Giving feedback
• Clinical Supervision 
• Teaching on the run
• Basic concepts of active learning
• Small group teaching
• Ward round and bedside teaching
• Clinical performance assessment
• Teaching attitudes and ethics

รุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2560

รุ่นที่ 2 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560

รุ่นที่ 3 วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2560

รุ่นที่ 4 วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2560

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลร่วมสอนอบรม ฟรี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณทิพาพร / คุณปิยะพร / คุณพงษ์พันธ์  
โทร. 02-419-6454, 02-419-6637 โทรสาร. 02-419-6443
www.sirirajconference.com 

 
Copyright 2014 by © งานบริการการศึกษา โทร. 02-4196410-1 โทรสาร. 02-4114142 งานแพทยศาสตรศึกษา โทร. 02-4196442-4 โทรสาร. 02-4115038
ที่อยู่ : ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล