• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม บัณฑิตแพทย์ รุ่น 119
วันที่ลงข่าว  08⁄07⁄2557

_______________________________________________________________________________

กำหนดการพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม บัณฑิตแพทย์ รุ่น 119

วันพุธที่  9  กรกฎาคม  2557  เวลา 13:30 น. - 15:00 น.ณ  ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา  ชั้น 1

                       13:00 น. - 13:30 น.     -    บัณฑิตลงทะเบียน และเข้านั่งประจำที่

                       13:30 น. - 13:45 น.     -    คณาจารย์เข้าในห้องประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานในการปฏิญาณตน

                       13:45 น. - 14:40 น.     -    รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา กล่าวรายงาน

                                                        -    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ประกาศรายชื่อบัณฑิตเข้ารับ

                                                             ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากคณบดี

                                                        -    บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน

                                                        -    คณบดีให้โอวาท และให้พร

                                                        -    กิจกรรมแสดงความยินดีจากนักศึกษาแพทย์ปี 3 (รุ่น 123)

                                                        -    เพลงสรรเสริญพระบารมี     

                     14:40 น.– 15:00 น.       -    คณบดี คณาจารย์ และบัณฑิตถ่ายรูปร่วมกัน          

                                                        -    เสร็จพิธี

หมายเหตุ          กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม                    

 
Copyright 2014 by © งานบริการการศึกษา โทร. 02-4196410-1 โทรสาร. 02-4114142 งานแพทยศาสตรศึกษา โทร. 02-4196442-4 โทรสาร. 02-4115038
ที่อยู่ : ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล