• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
 
 
  • SiTEC Simulation 2015
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation พ.ศ. 2 ...
    27⁄05⁄2558
 
 
 
 
 
 
 
 
  • AMIT Award
    รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าจากเวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย)
    27⁄12⁄2556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔