• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
โครงการทีอยากให้ศิษย์เก่าช่วยเหลือ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สมัครสมาชิกเวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย)
รายละเอียด
  • วันที่จัดโครงการ : 18⁄12⁄2556 - 30⁄04⁄2557
  • สถานที่ : ชั้น 15 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • โดย : เวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย)
  • จำนวนที่รับ : 30 คน

        ขอเรียนเชิญบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์) โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556 ร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเวชนิทัศน์ (ประเทศไทย) ทั้งนี้มีค่าสมัครจำนวน 520 บาท และจะได้รับวารสารเวชนิทัศน์สมาคม(ประเทศไทย) รวมถึงความเคลื่อนไหวของเวชนิทัศน์สมาคมในลำดับต่อไป

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔