• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • SiTEC Simulation 2015
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation พ.ศ. 2558"
  27⁄05⁄2558
 • หลักสูตรใหม่ !! หลักสูตรเดียวในไทย
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นจำลองทางการศึกษาแพทยศาสตร์
  15⁄01⁄2558
 • ขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพ
  ม.มหิดลขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “มหิดลสิทธาคาร” หอประชุมแห่งแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล
  07⁄07⁄2557
 • ๔๕ ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
  ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมงาน ๔๕ ปี วันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  20⁄02⁄2557
 • Mahidol channel
  An Edutainment Variety of Arts and Sciences: Mahidol Channel
  22⁄01⁄2557
 • เพลิน พอ เพียง
  พิพิธภัณฑ์ศิริราช จัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็กปี พ.ศ. 2557
  10⁄01⁄2557
 • บางกอกน้อยเฟสติวอล 2
  ขอเชิญร่วมงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2557 เวลา 15.00 - 21.30 น. ณ บริเวณพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ (บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน) ...
  07⁄01⁄2557
หน้า : 1  แสดง :  / หน้า     จำนวนข้อมูล 18 รายการ
 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔