• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SiTEC Simulation 2015
วันที่ลงข่าว  27⁄05⁄2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation พ.ศ. 2558"

    ขอเชิญชวนอาจารย์แพทย์ แพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะสาขาต่างๆ อาจารย์พยาบาล พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation พ.ศ.2558" สอนโดย คณาจารย์ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation ณ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศิริราชพยาบาล (ศูนย์ SiTEC) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัคร Online ได้ที่  www.sirirajconference.com

รายละเอียดอ้างอิงจาก

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔