• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บางกอกน้อยเฟสติวอล 2
วันที่ลงข่าว  07⁄01⁄2557

ขอเชิญร่วมงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2557 เวลา 15.00 - 21.30 น. ณ บริเวณพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ (บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน)

       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล ขอเชิญร่วมงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2557 เวลา 15.00 - 21.30 น. ณ บริเวณพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ (บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน)
       วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสืบสานสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนในเขตบางกอกน้อย รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการการท่องเที่ยว พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนต่อไป

       โดยทั้งนี้นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมพิเศษโดยการเปิดบูทรับวาดภาพเหมือน / ภาพการ์ตูน รวมถึงการขายเสื้อยืดและสมุดผลงานนักศึกษาในราคาย่อมเยา

รายละเอียดอ้างอิงจาก

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔