• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
เกี่ยวกับเรา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เกี่ยวกับเรา
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : ชั้น 14 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ลขที่ 2 พรานนก แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
10700

โทรศัพท์ : 02-419-8987, 02-419-5524
โทรสาร : 02-419-8987

 

e-mail : sietmu@mahidol.ac.th
facebook : www.facebook.com/sietmu
youtube : www.youtube.com/sietchannel
website :
http://www1.si.mahidol.ac.th/division/siet/

 

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔