• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mahidol channel
วันที่ลงข่าว  22⁄01⁄2557

An Edutainment Variety of Arts and Sciences: Mahidol Channel

Mahidol Channel สื่อรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็น “ความกลมกลืนในความหลากหลาย” รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยการนำ "Education" (การศึกษา) มาผสมผสานกับ "Entertainment" (ความบันเทิง) ถ่ายทอดเป็นรายการที่หลากหลาย สร้างสรรค์ ได้สาระ และความบันเทิง เพื่อประโยชน์ต่อผู้ชมและสังคม

Mahidol Channel เป็นการนำเสนอเนื้อหาจาก 17 คณะ 6 วิทยาลัย 7 สถาบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดล
17 คณะ
: คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะสัตวแพทยศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, คณะศิลปศาสตร์, คณะกายภาพบำบัด และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6 วิทยาลัย: วิทยาลัยการจัดการ, วิทยาลัยราชสุดา, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, วิทยาลัยนานาชาติ และ วิทยาลัยศาสนศึกษา
7 สถาบัน: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้, สถาบันโภชนาการ, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

รายการต่างๆใน Mahidol Channel
พบหลากหลายรายการสำหรับนักเรียน นักศึกษา MU Link, Click, ฉายแวว, Dream Catcher หรือรายการสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัย Change, เล็กๆ เปลี่ยนโลก, DeScience, ศิริราช 360 องศา , พบหมอรามา และยังมีอีกหลายรายการดีๆ ที่ผู้ชมจะได้รับชมก่อนใคร และหาชมที่ไหนไม่ได้นอกจากใน Mahidol Channel

 

สามารถ รับชมรายการของ "Mahidol Channel" ผ่านช่องทางการออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์เคเบิลของ CTH (บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)) ช่อง 107 ตลอด 24 ชั่วโมง
ถ้าคุณเป็นสมาชิก เคเบิลทีวีอยู่แล้ว สอบถามเคเบิลของคุณเพื่อขอรับกล่องรับชมแบบใหม่ของ CTH สำหรับผู้ชมที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเคเบิลทีวี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ CTH Call Center : โทร 1619

Website : http://www.cth.co.th

รายละเอียดอ้างอิงจาก

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔