• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๔๕ ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ลงข่าว  20⁄02⁄2557

ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมงาน ๔๕ ปี วันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

         ในวันที่ ๒ มีนาคมของทุกปี มหาวิทยาลัยมหิดลให้ถือเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงมีต่อการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๑๒ ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของการใช้ชื่อมหาวิทยาลัยมหิดล จากชื่อเดิมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จนถึงปัจจุบันครบ ๔๕ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

โอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมงาน ๔๕ ปี วันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมภาคเช้า

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. พิธีสงฆ์และ ทักษิณานุประทาน ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช ชั้น ๑
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๐๘.๑๕ น. พิธีเปิดนิทรรศการ ๔๕ ปี วันพระราชทานนามและนิทรรศการวิชาการ
๐๙.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ ๘
โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส

กิจกรรมภาคบ่าย
๑๓.๓๐ น. พิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ และมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช ชั้น ๑
๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์”
ณ สนามฟุตบอล ๑

นอกจากนี้ยังมี
ตลาดนัดสุขภาพ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประกอบด้วย บริการตรวจสุขภาพและบริการทันตกรรม ฟรี!, จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพนานาชนิดจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล, ตรวจสุขภาพตามศาสตร์แพทย์ไทย – ธาตุเจ้าเรือน, การฝังเข็ม, ประเมินประสิทธิภาพกล้ามเนื้อหน้าท้องและมือ, คลินิกฟ้าใส – คัดกรองผู้สูบบุหรี่, ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่, ปรึกษาการใช้ยา,กายภาพบำบัด, ตรวจกระดูกสันหลังคด, นวดแผนไทยประยุกต์ คอ บ่า ไหล่ ณ ชั้น ๑ อาคารสิ่งเเวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

รายละเอียดอ้างอิงจาก

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔