• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์”
วันที่ลงข่าว  25⁄05⁄2561

ศิษย์เก่าและนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ได้ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์”

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” “Botanical Art Worldwide 2018 –The Beauty of Native Thai Plants” 
โดยวันเปิดงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นับเป็นเกียรติและความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ
https://www.youtube.com/watch?v=m9UTMv3o6RU&feature=youtu.be

สามารถชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
บริเวณชั้น 3, 4 และ 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) 
เวลา 10:00 - 21:00 น.(ปิดทุกวันจันทร์)

เครติตรูปภาพ: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดอ้างอิงจาก

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔