• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์
วันที่ลงข่าว  29⁄01⁄2557

รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ (พนักงานเงินรายได้คณะฯ) คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง "นักวิชาการประชาสัมพันธ์" (ตัดต่อ / กราฟิก) อัตราเงินเดือน 11,890 บาท หมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2557

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ , สาขานิเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญในการตัดต่อวิดีโอ/ถ่ายภาพนิ่ง/เขียนบทโทรทัศน์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ เช่น Adobe Premier Pro, After Effect, Photoshop, Illustator ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมกราฟิก เช่น Photoshop, Flash
 • มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี

หน้าที่และภาระงาน 

 • ผลิตรายการโทรทัศน์ ตั้งแต่เขียนบท ถ่ายทำ ตัดต่อ ฯลฯ จนสำเร็จเรียบร้อย
 • วางแผนรายการโทรทัศน์ที่จะออกอากาศทางเคเบิลทีวีของทางโรงพยาบาล
 • ถ่ายวิดีโอเหตุการณ์หรืองานต่างไ เพื่อนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ได้
 • ถ่ายภาพนิ่ง เพื่อเก็บเป็นข้อมูลภาพถ่ายในงานประชาสัมพันธ์
 • รวบรวมข้อมูล จัดทำอักษรวิ่ง เพื่อประชาสัมพันธ์งานต่างๆในโรงพยาบาล
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • ภาระงานอื่

  รายละเอียดอ้างอิงจาก

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔