• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
โครงการทีอยากให้ศิษย์เก่าช่วยเหลือ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถานฯปันสื่อ
รายละเอียด
  • วันที่จัดโครงการ : 22⁄01⁄2558 - 13⁄02⁄2558
  • สถานที่ : โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  • โดย : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จำนวนที่รับ : 0 คน

     ขอเชิญร่วมสมทบทุนสื่อการศึกษา เครื่องเขียน หนังสือสำหรับเด็ก หรือสิ่งที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อกิจกรรม CSR "สถานฯปันสื่อ" ในงานสัมมนาสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

     หากท่านใดมีความประสงค์จะสมทบทุนหรือบริจาคสิ่งของสามารถนำมาร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔