• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
โครงการทีอยากให้ศิษย์เก่าช่วยเหลือ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"มหิดล เพื่อเนปาล" รวมน้ำใจชาวมหิดลช่วยแแผ่นดินไหว เนปาล
รายละเอียด
  • วันที่จัดโครงการ : 27⁄05⁄2558 - 27⁄05⁄2558
  • สถานที่ : ธนาคารทุกสาขา
  • โดย : มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
  • จำนวนที่รับ : 0 คน

PRAY FOR NEPAL

"มหิดล เพื่อเนปาล"

ขอเชิญศิษย์เก่ารวมน้ำใจชาวมหิดลช่วยแผ่นดินไหว เนปาล

บริจาคเงินที่บัญชีออมทรัพยย์ "มหิดลเพื่อเนปาล โดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล"

เลขที่บัญชี 333-2-52226-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยมหิดล

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔