• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
โครงการทีอยากให้ศิษย์เก่าช่วยเหลือ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน "กองทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา"
รายละเอียด
  • วันที่จัดโครงการ : 22⁄05⁄2557 - 22⁄05⁄2558
  • สถานที่ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โดย : ศิริราชมูลนิธิ
  • จำนวนที่รับ : 0 คน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน "อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ และความสะดวกของผู้ป่วย

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถติดต่อได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ โทร. 0 24197650-60 "กองทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา"

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔