• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค่ายเด็กวิทย์หัวใจศิลป์ครั้งที่ 3

ค่ายเด็กวิทย์หัวใจศิลป์ครั้งที่ 3 วันที่ 27 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

      เมื่อวันที่ 27 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดโครงการ "ค่ายเด็กวิทย์ฯ หัวใจศิลป์" ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้ามาสัมผัสและเรียนรู้การเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องและผองเพื่อน รวมถึงมีการเชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพอีกด้วย    

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔