• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2016
  ขอเชิญท่านและจิตแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2016 (Siriraj Psychiatric Practice 2016 : Consultation - Liaison Psychiatry) ระหว่างวันพุธที่ 24 ถึงวันศุกร ...
  03⁄12⁄2558
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Ultrasound in Clinical Practice
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Ultrasound in Clinical Practice วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ และห้องสัมมนา 308, 309 ชั้น 3 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.sirirajconferenc ...
  27⁄05⁄2558
 • เชิญเข้าร่วม SiTEC-CASE: Clinical Application in Simulation Educatio
  กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง "SiTEC-CASE: Clinical Application in Simulation Educatio" (การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 3-5 กุ ...
  13⁄05⁄2558
 • Joint Conference in Medical Sciences 2015: Chula-Rama-Siriraj
  Joint Conference in Medical Sciences 2015: Chula-Rama-Siriraj วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ อ่านรายละเอียดเพิ่มที่ http://www.jcms2015.com/ ...
  11⁄05⁄2558
 • ผู้แทนศิริราช ร่วมพิธีเปิดศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
  ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเเสดงความยินดี ในพิธีเปิดศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล เเละเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบ ...
  06⁄08⁄2557
หน้า : |< << 1 2 >> >|  แสดง :  / หน้า     จำนวนข้อมูล 22 รายการ