• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Ultrasound in Clinical Practice
วันที่ลงข่าว  27⁄05⁄2558

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Ultrasound in Clinical Practice วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ และห้องสัมมนา 308, 309 ชั้น 3 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.sirirajconference.com

 

         

                     

ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Ultrasound in Clinical Practice
18-19 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ และห้องสัมมนา 308, 309 ชั้น 3 อาคารศรีสวรินทิรา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.sirirajconference.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02-4199823, 02-4199824