• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • เปิดตัวเว็บไซต์ ศิษย์เก่าศิริราชโฉมใหม่
  เปิดตัวเว็บไซต์ ศิษย์เก่าศิริราชโฉมใหม่ สิทธิพิเศษมากมาย ทั้งการเข้าเป็นสมาชิกของห้องสมุดได้ผ่านทางระบบศิษย์เก่าศิริราช ,ทราบข่าวเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง และ link กับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช, การประชุมวิชาการคณะฯ, ภาควิชา - 3.3,การบริจาคเพื่อการศึกษาซึ ...
 • ๔๕ ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 45 ปี วันพระราชทาน นาม ...
 • ศิริราช จัดงานครบรอบ 20 ปี ภาควิชาตจวิทยา
  วันที่8 ม.ค. 57 เวลา 10.00 น. ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 20 ปี ภาควิชาตจวิทยา : "ผิวหนังศิริราช 20 ปี คิดดีสร้างคุณค่า นำพาสังคม” ร่วมด้วย ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา แพทย์ บุคลากร ...
 • การใช้สื่อสังคม Social Network ของ ม.มหิดล
  การใช้สื่อสังคม Social Network ของ ม.มหิดล ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒
หน้า : 1  แสดง :  / หน้า     จำนวนข้อมูล 12 รายการ