• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
เกี่ยวกับเรา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เกี่ยวกับเรา

 

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช  

เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 10700

โทร 02 419 6430 - 5 Fax. 02 411 2330 

E-mail : postedu.si@gmail.com

 

Division postgraduate education  6 th fl. Adulyadej Vikrom Bldg.
Siriraj Hospital, Faculty of Medicine Mahidol University, Bangkok 10700

Tel. 02 419 6430 - 5 Fax. 02 411 2330  E-mail : postedu.si@gmail.com