• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศิริราชร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ลอยกระทงแบบพอเพียง

ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช เป็นประธานเปิดงาน “ศิริราชร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ลอยกระทงแบบพอเพียง”

 
        เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช เป็นประธานเปิดงาน “ศิริราชร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ลอยกระทงแบบพอเพียง” โดยในปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การประกวดกระทง รำวงมาตรฐาน นางนพมาศ แต่งกายงาม พร้อมชมการละเล่นไทย และร่วมทำบุญกับการลอยกระทงเทียนหอม การส้อยดาวลุ้นรางวัล รายได้สมทบทุนสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” 
 
 
  
 
        สำหรับผลรางวัลการประกวดประเภทต่างๆ ดังนี้
 
        1.การประกวดกระทง 
ประเภทสวยงาม
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาควิชารังสีวิทยา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ภาควิชาจักษุวิทยา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ฝ่ายโภชนาการ และงานบริการการศึกษา
ประเภทสร้างสรรค์
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ฝ่ายการพยาบาล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ภาควิชาศัลยศาสตร์

  
 
        2. การประกวดรำวงมาตรฐาน
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
คู่ที่ 9 นายเชิดศักดิ์  ดวงจันทร์ และนางสาวรุ่งศิรา  พิสนาท คณะพยาบาลศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 
คู่ที่ 7 นายธนพล  มาประกอบ และนางสาวจุฑามาศ  จินาทิตย์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 
คู่ที่ 1 นายชนาวี  ประทุมสูตร และนางสาวปัณรส  โต๊ะเงิน งานกิจกรรมเพื่อสังคม
 
        3. การประกวดการแต่งกายงาม
ประเภท หญิง 2 รางวัล ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิมล  วงศ์ศิริเดช   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัจฉรา  สัมบุณณานนท์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ประเภทชาย ได้แก่ นายแพทย์ไพบูลย์  โสภณธนา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 
        4. การประกวดนางนพมาศ
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แพทย์หญิงพิชาณี  ฉวีกุลรัตน์  ภาควิชาตจวิทยา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แพทย์หญิงณิชมณ  ยงวัฒนา ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แพทย์หญิงอิษฏา  จินดาวัฒนะ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
- รางวัลขวัญใจศิริราช ได้แก่ นางสาวศิโรรัตน์   เล็กลับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์