• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ “ศิริราชเกมส์” ประจำปี 2558

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ “ศิริราชเกมส์” ประจำปี 2558

   
   
   
 
        วันที่ 14 ธ.ค.58  เวลา 14.00 น.  ศ.นพ.ประสิทธิ์   วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ “ศิริราชเกมส์”  ประจำปี 2558 และประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา  จากนั้น มีการประกวดเชียร์ของทั้ง 8 กลุ่มสี  ปิดท้ายด้วยร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม  และเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ สนามหญ้าข้างพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์(ลานหน้าพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน)
 
   
   &l