• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญสมาชิก และ แพทย์/ นักวิชาการที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 6 6th Annual Meeting of Thai Association of Anti-Aging and Regenerative Medicine
วันที่ลงข่าว  16⁄01⁄2558

สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย (TAARM) ขอเชิญสมาชิก และ แพทย์/ นักวิชาการที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 6 (6th Annual Meeting of Thai Association of Anti-Aging and Regenerative Medicine) เรื่อง "Practical Points in Anti-Aging, Regenerative & Aesthetic Medicine 2015" วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30- 18.00 น.

สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัย
และฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย (TAARM)

ขอเชิญสมาชิก และ แพทย์/ นักวิชาการที่สนใจ
เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 6
 6th Annual Meeting of 
Thai Association of Anti-Aging and Regenerative Medicine
 

เรื่อง
"Practical Points in Anti-Aging, Regenerative
 & Aesthetic Medicine 2015"

 วันที่