• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2016
วันที่ลงข่าว  03⁄12⁄2558

ขอเชิญท่านและจิตแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2016 (Siriraj Psychiatric Practice 2016 : Consultation - Liaison Psychiatry) ระหว่างวันพุธที่ 24 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

การประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2016 (Siriraj Psychiatric Practice 2016 : Consultation - Liaison Psychiatry)
   

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดการประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2016 (Siriraj Psychiatric Practice 2016 : Consultation - Liaison Psychiatry) ระหว่างวันพุธที่ 24 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 ซึ่งค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา พร้อมนี้ผู้เข้าร่วมประชุมแพทย์จะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CME) และพยาบาลจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) อยู่ระหว่างการดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านและจิตแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สมัครเข้าร่วมการประชุมได้แล้ววันนี้ที่http://www.sirirajconference.com/conference/sm_index.php…

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โทรศัพท์ 02-419-4298 ในเวลาราชการค่ะ