• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศิริราช มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2557
วันที่ลงข่าว  22⁄05⁄2558

ประมวลภาพวันที่ 22 พ.ค. 58 เวลา 14.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2557 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

                                                                   
        วันนี้ (22 พ.ค. 58) เวลา 14.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2557 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์  ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

       สำหรับปีนี้ มีผู้ผู้สำเร็จหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน  ประกอบด้วย แพทย์ประจำบ้าน  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งได้มอบกิตติบัตรและของที่ระลึก แก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ในฐานะ นายแพทย์ผู้อำนวยการนอกเวลาราชการ และหัวหน้าหอพักแพทย์ประจำบ้านด้วย