• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา THEME: Common & Rare Items in OB-GYN 2015
วันที่ลงข่าว  19⁄01⁄2558

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญสูติ-นรีแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม พยาบาลทั่วไป เภสัชกร และบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญสูติ-นรีแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม พยาบาลทั่วไป เภสัชกร และบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย แนะแนวทางวิชาการ และส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่องทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ตลอดจนให้สูตินรีแพทย์ และพยาบาลฝ่ายสูติ-นรีเวชทั่วประเทศได้มีโอกาสมาร่วมพบปะสังสรรค์กัน

รายละเอียดอ้างอิงจาก