• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้แทนศิริราช ร่วมพิธีเปิดศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
วันที่ลงข่าว  06⁄08⁄2557

ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเเสดงความยินดี ในพิธีเปิดศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล เเละเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล เเละทรงเปิดงานประชุมวิชาการและวิจัยนานาชาติ

วันนี้ (1 ส.ค.57) เวลา 09.00 น. ผศ.พญ.สุชาดา  กัมปนาทแสนยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเเสดงความยินดี ในพิธีเปิดศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล เเละเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล เเละทรงเปิดงานประชุมวิชาการและวิจัยนานาชาติ เรื่อง “Successful Aging : from Basic to Advanced Knowledge” ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล(เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า)