• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
 
 
 
 
 
 
  • ประวัติของการดมยาสลบ
    การดมยาสลบที่กล่าวได้ว่าเป็นรากฐานของการให้ยาดมสลบในปัจจุบันนี้ เริ่มต้นในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ เมื่อก๊าซไนทรัสออกไซด์ ถูกค้นพบโดยพริสต์เลย์ (Joseph Priestley, ค.ศ. ๑๗๓๓-๑๘๐๔) ในปี พ.ศ. ๒๓๑๕ แต่ในเวลานั้นยังไม่ทราบว่า ก๊าซตัวนี้มีคุณสมบัติระงับความเจ็บปวดได้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. ...
  • ประวัติโครงการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล
    สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ตามชายแดนไม่สงบ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงสลาด ทัพวงศ์ ได้จัดการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลใช้เวลาเรียน ๑ ปี ให้แก่สามเหล่าทัพ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ติดต่อกัน ๓ ปี (จำนวน ๑๒, ๑๐ และ ๕ คน ตามลำดับ) ขณะนั้นประเทศชาติทั้งศิริราชเองประสบปัญหาขาดวิสัญ ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 by © หน่วยการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โทร 02-419-8536