• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สัปดาห์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ลงข่าว  15⁄10⁄2557

งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและผู้สนใจเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลพร้อมพิธีเปิดและถวายสังฆทาน (13 ต.ค. เวลา 09.30 น.) ในสัปดาห์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 21 ตุลาคม สำหรับปีนี้จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2557 ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลถวายพระองค์ท่าน และเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ท่านได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยหลายประการโดยเฉพาะยิ่งต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งต่อวงการแพทย์ และสาธารณสุข

งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและผู้สนใจเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลพร้อมพิธีเปิดและถวายสังฆทาน (13 ต.ค. เวลา 09.30 น.) ในสัปดาห์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 21 ตุลาคม สำหรับปีนี้จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2557 ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
เพื่อบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลถวายพระองค์ท่าน และเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ท่านได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยหลายประการโดยเฉพาะยิ่งต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งต่อวงการแพทย์ และสาธารณสุข

รายละเอียดอ้างอิงจาก

 
Copyright 2014 by © หน่วยการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โทร 02-419-8536