• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินสนับสนุน “กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันที่ลงข่าว  19⁄11⁄2557

     “กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์” เป็นกองทุนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นตั้งแต่    พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ของคณะฯ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้แพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและสร้างคุณประโยชน์ให้กับการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ ในการดำเนินการของกองทุนดังกล่าว  คณะฯ ใช้เงินรายได้ของคณะฯ จัดสรรเข้ากองทุนมาโดยตลอด