• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
โครงการทีอยากให้ศิษย์เก่าช่วยเหลือ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidence - Based in emergency Medicine
รายละเอียด
 • วันที่จัดโครงการ : 18⁄08⁄2557 - 05⁄09⁄2557
 • สถานที่ : ห้องประชุมอาทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7
 • โดย : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • จำนวนที่รับ : 0 คน

Highlight topics

 • CPR: What's new & update
 • Bombing injury: Are you ready?
 • The fast track: What's new?
 • Dilemas in management of severe heart failure
 • ER management of intracerebral hemorrhage
 

Workshops:

 • CPR put it all together
 • Ultrasound in ER

เตรียมพบกับการตอบปัญหาชิงรางวัล

 

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

ค่า workshop เพิ่มอีก 500 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณลักษมณ วงศ์จันทร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โทร. 02-419-9216, 02-419-9627
ในวันและเวลาราชการ
ส่งใบสมัครที่ siriraj.emer@gmail.com หรือ fax 02-419-9627