• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
โครงการทีอยากให้ศิษย์เก่าช่วยเหลือ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์
รายละเอียด
  • วันที่จัดโครงการ : 18⁄12⁄2556 - 01⁄10⁄2557
  • สถานที่ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • โดย : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
  • จำนวนที่รับ : 150 คน

                    **สละทรัพย์ทำบุญในวันนี้
ต่อชีวีการแพทย์ไทยให้ก้าวหน้า
นักศึกษาจะเก่งดีมีปัญญา
ต้องอาศัยจิตศรัทธาจากท่านเอย**

 

           เนื่องจาก "กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์" อันเป็นกองทุนสำหรับพัฒนาการจัดการศึกษาแพทย์ของคณะฯ ไปในรูปแบบ ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันคณะได้จัดสรรเงินจากเงินรายได้ของคณะฯ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะลดลงในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น ชาวศิริราชสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โครงการเหล่านี้ดำเนินการต่อไปได้ เพียงร่วมบริจากเงินใน "กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ " คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ช่องทางการร่วมบริจาคเงิน
1. โดยตรงที่เคาร์เตอร์งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ (ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 


2. ผ่านทางธนาคาร -นำฝากเข้าบัญชี ชื่อ "เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราช" 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศิริราช ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 016-2-14940-7 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพรานนก เลขที่บัญชี 019-2-97611-1
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอกน้อย เลขที่บัญชี 119-0-95668-8
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอัมรินทร์ เลขที่บัญชี 157-1-22279-4

และส่งสำเนาใบนำฝากเงิน เขียนชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุว่าร่วมบริจาคเข้า กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ (Fund16) เพื่อทำการออกใบเสร็จ โดยส่ง Fax มาที่ : 02-419-9440 งานการเงิน ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อการศึกษาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ เป็นจำนวน 2 เท่า 

 

เพียงเท่านี้ท่านก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับแพทย์ของชาติได้อย่างมหาศาล