• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
วันที่  12⁄12⁄2556

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพด้วยไฟแฟลช ครั้งที่ 2

ขอแสดงความชื่นชมแก่

นายวิศิษฏ์ สมบัติถาวรกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2553)
ได้รับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมจากการเข้าร่วมกิจกรรม
"สัมมนาเชิงปฏิบัติ การถ่ายภาพด้วยไฟแฟลช ครั้งที่ 2"
ซึ่งจัดโดย บริษัท Pro Color Lab

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔