• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศิริราชสลายต้อกระจกด้วยเลเซอร์สำเร็จแห่งแรกของโรงเรียนแพทย์ไทย
วันที่  08⁄07⁄2556

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดแถลงข่าว“ศิริราชสลายต้อกระจกด้วยเลเซอร์สำเร็จ แห่งแรกของโรงเรียนแพทย์ไทย” โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธาน

              เมื่อ 8 ก.ค. 2556 เวลา 10.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดแถลงข่าว“ศิริราชสลายต้อกระจกด้วยเลเซอร์สำเร็จ แห่งแรกของโรงเรียนแพทย์ไทย” โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานและผู้ดำเนินงาน ร่วมด้วย รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รศ.พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ศ.นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาสายตา SiLASIK (เอส ไอ เลสิก) และแพทย์ผู้สลายต้อกระจกตาด้วยเลเซอร์ และทีมจักษุแพทย์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์ ผศ.พญ.กนกรัตน์ พรพาณิชย์ โดยมี ผศ.พญ.สุชาดา กัมปนาทเเสนยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นพิธีกร ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช รศ.พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา กล่าวว่า ต้อกระจก เป็นโรคของเลนส์ตาที่มีความขุ่น โดยปกติเลนส์ตาจะใสและนิ่ม แต่เมื่อคนเราอายุมากขึ้น เลนส์ตาจะแข็งและขุ่นปิดกั้นไม่ให้แสงผ่านเข้าไปในตา ทำให้การมองเห็นลดลง ต้อกระจกส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุ สาเหตุ จากความเสื่อมของเลนส์ แต่ก็อาจเกิดจากโรคทางตาอื่น ๆ เช่น ม่านตาอักเสบ ตาติดเชื้อ การได้รับอุบัติเหตุทางตา และการใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดต้อกระจก ได้แก่ โรคเบาหวาน การสูบบุหรี่ โรคขาดสารอาหาร การได้รับแสงแดดเข้าตาเป็นเวลานาน ๆ นอกจากนี้ต้อกระจกยังพบได้ในเด็กแรกเกิด ซึ่งอาจเป็นผลจากการติดเชื้อระหว่างอยู่ในครรภ์มารดาได้ การรักษา เริ่มตั้งแต่การใส่แว่น การหยอดตา และถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องรักษาโดยการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดต้อกระจกในปัจจุบันได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับว่าปลอดภัย ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และให้ผลดี ที่นิยมคือ การผ่าตัดนำเลนส์ตาที่ขุ่นออกแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียม ซึ่งการผ่าตัดสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound) เป็นวิธีผ่าตัดที่ได้รับความนิยมมาก จนมาถึงนวัตกรรมล่าสุด คือ การนำแสงเลเซอร์มาช่วยในการสลายต้อกระจก ซึ่งจะทำให้การผ่าตัดแม่นยำมากขึ้น และการมองเห็นกลับมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว ความสำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดของการรักษาโรคต้อกระจกตา โดยนำเทคนิคใหม่ Femto second laser มาช่วยในการรักษา นับเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประชาชนเป็นอย่างมาก

ผู้สนใจสามารถขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร. 0 2419 8032, 0 2419 8037 และ 08 8949 3241 

รายละเอียดอ้างอิงจาก