• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิต SIET

ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

      สำหรับปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 17 ราย ทั้งนี้ทางเวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย) ได้จัดงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาจบใหม่และยินดีต้อนรับเข้าสู่เวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย)

 

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔