• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

นิทรรศการแสดงผลงาน นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ครั้งที่ 4 MET STUDENT EXHIBITION 2014

 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงาน นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ครั้งที่ 4 MET STUDENT EXHIBITION 2014 จากนั้น ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

นิทรรศการแสดงผลงานดังกล่าว สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานและเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานการผลิตสื่อ และเพิ่มประสบการณ์ด้านการจัดนิทรรศการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกันได้ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งภายในงานได้จัดการแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ภาพวาด ภาพถ่าย วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์กราฟิก และหุ่นจำลอง ทั้งทางการแพทย์และทั่วไป ผู้สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 พ.ค. 2557 เวลา 08.00 – 18.30 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์
 

รายละเอียดอ้างอิงจาก

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔