• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพบรรยากาศในงานประชุมวิชาการ

ภาพจากกิจกรรมประชุมวิชาการเวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย) ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการเวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย)

เรื่อง ทันโลกกับเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔