• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
วันที่ลงข่าว  09⁄07⁄2557

ร่วมไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู ซึ่งสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้จัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาทั้งในปัจจุบันและที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ได้มาร่วมระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ รวมไปถึงได้พบปะพูดคุยกัน ถือเป็นกิจกรรมที่สานสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์ได้เป็นอย่างดี

        

 


กำหนดการ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

ตั้งแต่เวลา ๗.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โถงสหัศธารา อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น ๗ โรงพยาบาลศิริราช