• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช
วันที่ลงข่าว  18⁄12⁄2556

รักษา ดูแล และส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศิริราช ให้บริการครอบคลุมงานการตรวจรักษาทางเวชกรรมแผนไทย    

ยาสมุนไพร การนวดไทยแบบราชสำนัก การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร การดูแลหญิงหลังคลอด 

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ 8.00-20.00 น. หยุดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-4191700, 1701

https://th-th.facebook.com/SirirajAppliedThaiTraditionalMedicine