• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
โครงการทีอยากให้ศิษย์เก่าช่วยเหลือ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลศิริราช
รายละเอียด
  • วันที่จัดโครงการ : 22⁄01⁄2557 - 22⁄01⁄2558
  • สถานที่ : โรงพยาบาลศิริราช
  • โดย : ศิริราชมูลนิธิ
  • จำนวนที่รับ : 0 คน
ศิริราชมูลนิธิ  เป็นองค์กรการสาธารณกุศลรับบริจาคเงิน และทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และการสนับสนุนช่วยเหลือการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วัตถุประสงค์

1.
2.
3.
ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและค้นคว้าวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ส่งเสริมและสนับสนุนการให้การรักษาพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อ 1 และ2

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/office_m/foundation/index.htm