• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัล R2R ประจำปี 2556
วันที่  21⁄01⁄2557

รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2556 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์

นาย กฤชปภพ เรืองสุวรรณ

กายอุปกรณ์ศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย มหิดล รุ่นที่ 6

นักกายอุปกรณ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ผลงานเด่น

  1. รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2556 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์

เรื่อง นวัตกรรมเครื่องช่วยพยุงขาฝึกยืนสำหรับผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บอัมพาตท่อนล่าง  จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 6 

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 14 ถนนอรุณอัมรินทร์, แขวงอรุณอัมรินทร์, เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,
โทรศัพท์. 0-2419-3435-40