• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปีประจำการศึกษา 2556
วันที่ลงข่าว  27⁄06⁄2557

บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556

รายละเอียดอ้างอิงจาก

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 14 ถนนอรุณอัมรินทร์, แขวงอรุณอัมรินทร์, เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,
โทรศัพท์. 0-2419-3435-40