• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อมรินทร์นิทรรศ ๒๕๕๗
วันที่ลงข่าว  08⁄03⁄2557

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมจัดกิจกรรม “อมรินทร์นิทรรศ ๒๕๕๗” ณ โรงเรียนวัดอมรินทราราม

กิจกรรม “อมรินทร์นิทรรศ ๒๕๕๗” ณ โรงเรียนวัดอมรินทราราม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมจัดกิจกรรม “อมรินทร์นิทรรศ ๒๕๕๗” ณ โรงเรียนวัดอมรินทราราม โดยกิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวัดอมรินทราราม กับงานสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนของ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมในบูท ได้แก่ การตรวจประเมินสมรรถภาพความแข็งแรงของร่างกายสำหรับเด็ก ประกอบไปด้วย การประเมินภาวะการเจริญเติบโต การทดสอบความสามารถในการอ่อนตัว การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อขาและสะโพก ร่วมด้วยเกมฝึกทักษะการเล่นกีฬาพื้นฐาน ได้แก่ การชู๊ตบาสเก็ตบอล การโยนลูกบอลลงห่วง โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้อมูลสุขภาพศิริราช ศิริราชฟิตเนสเซนเตอร์ งานสร้างเสริมสุขภาพ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนกว่า 300 คน

งานอมรินทร์นิทรรศ เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนวัดอมรินทรารามจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการบูรณาการได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากจะเกิดประโยชน์ทางการศึกษาแก่นักเรียนแล้ว ยังสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีระหว่างองค์กรอีกด้วย
 
Copyright 2014 by © หน่วยการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โทร 02-419-8536